Nationaal Tennis Centrum Amstelveen

Dit complete betonwerk hebben wij in opdracht van Netjes BV uitgevoerd.

Op het terrein van sportpark De Kegel in Amstelveen werd eind februari het officiële startschot gelost voor de bouw van het Nationaal Tennis Centrum (NTC). Na de geplande oplevering in februari 2019 zullen op het hypermoderne complex onder meer het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en het huidige Nationaal Trainingscentrum worden ondergebracht. Tevens wordt binnen het tenniswalhalla plaats ingeruimd voor onder andere 28 binnen- en buitenbanen, medische voorzieningen, horecagelegenheden én een 10.000 m2 grote parkeergarage.

Met de bouw van het NTC zet de KNLTB een belangrijke stap om de doelstellingen op het gebied van top- en breedtesport richting de toekomst te realiseren. Als vertegenwoordiger van zo’n 1.700 tennisverenigingen in Nederland (en daarmee circa 580.000 beoefenaars) streeft de bond ernaar om het centrum uit te laten groeien tot een waar visitekaartje en hét kloppend hart van tennissend Nederland.

UNIEK BETONWERK VFT

Vloer en Funderings Techniek verzorgt in opdracht van Netjes Beheer B.V. de realisatie van de ruim bemeten parkeergarage.Een bouwwerk dat in meerdere opzichten bijzonder mag worden genoemd, zo blijkt uit de woorden van Peter de Reus, directeur van de specialist op het gebied van complexe betonwerken. “Niet alleen komen de buitenbanen bovenop het dak van de parkeergarage te liggen, we hebben onze werkzaamheden ook nog eens volledig traditioneel uitgevoerd. Dat maakt het tot een uniek project en stelt onze mensen zowel qua planning als uitvoering voor mooie uitdagingen.”

TIJDWINST

Het door VFT vanaf april uitgevoerde werk omvat het maken van de benodigde betonpoeren, funderingen en putten onder de 10.000 m2 tellende parkeerkeldervloer. Daarnaast realiseert het Vlaardingse bedrijf de keldervloer, een stevig fundament waarop betonkolommen en betonwanden zijn aangebracht. Aansluitend is hierop de van verzwaarde stroken en de nodige opstortingen voorziene betonvloer voor de begane grond gestort. “Zoals gezegd, zijn al deze werken in verband met de planning traditioneel uitgevoerd”, zegt De Reus. “Zo hebben we de kelderwanden uit betonplex samengesteld en uitgerust met baddings. Daarnaast is ook de begane grondvloer van 9.800 m2 groot op traditionele wijze voorzien van stempels, baddings en betonplex.” Het is een aanpak die veel tijdwinst heeft opgeleverd. Vooral de terugkoppeling vanuit de kelderwandconstructie naar de beganegrondvloer heeft een aanzienlijk snellere projectdoorloop opgeleverd. “Omdat we gelijktijdig met de diverse disciplines bezig waren, is het ons gelukt om op een en hetzelfde moment de vloer, kolommen en wanden te maken”, aldus De Reus.

PRIMA PROJECTVERLOOP

Een deugdelijke planning en dito samenwerking tussen de specialistische bouwteampartners blijken ook in het Amstelveense belangrijke factoren om tot het gewenste resultaat te komen.
“Om ervoor te zorgen dat rondom de bouw van het NTC alles soepel verloopt, is het noodzakelijk dat alle partijen op de bouwplaats dagelijks contact hebben met elkaar”, meent De Reus. “Daarnaast is het natuurlijk zaak dat alle betrokkenen hun specifieke expertise probleemloos en op het juiste moment kunnen inbrengen, zodat er geen stagnatie ontstaat. Dat alles verloopt wat ons betreft op een geweldige manier.”

Aan welke projecten hebben wij nog meer gewerkt?
8

Kelder prefab holle wand systeem, ...

Lees verder

Betonwerk nieuwe betonvloer Hoofdgebouw ...

Lees verder

Moerdijk MMMR Bedrijfshallen

Lees verder