Disclaimer

Juridische mededeling

De naam en het logo van Vloertechniek zijn geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Het is niet toegestaan naam of logo op welke wijze dan ook te ( doen ) gebruiken.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Vloertechniek. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan ( delen van ) deze website te ( doen ) vermenigvuldigen, publiceren of bewerken. De bezoeker van deze website mag de inhoud van deze website of onderdelen daarvan slechts voor zichzelf en derhalve niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

De op deze website verstrekte informatie heeft een algemeen karakter en is dus niet toegespitst op een specifieke situatie. Ook kan Vloertechniek er niet voor instaan dat verstrekte informatie na verloop van tijd nog steeds actueel en volledig is. Vloertechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op basis van de inhoud van deze website. Voor specifieke situaties wordt de bezoeker van de website verzocht contact op te nemen met één van onze contactpersonen, zie hiervoor onze contactpagina.

Voor de inhoud en nauwkeurigheid van door derden bijgehouden websites waarnaar op deze website verwezen wordt draagt Vloertechniek geen verantwoordelijkheid.