Werkvloeren

Vaak staat in een bestek en/of tekening omschreven welk type werkvloer van toepassing moet zijn. Steeds vaker zien wij dat gekozen wordt voor een geïsoleerde werkvloer. Dat is met name in de utiliteitsbouw het geval. Het type isolatie is vaak gekoppeld aan de RC waarde en druksterkte. Voor het leggen van deze vloer isolatieplaten dient het grondwerk vlak en strak uitgevoerd te zijn.

Naast het toepassen van een spramex betonnen werkvloer kan ook gekozen worden voor een vloeispecie werkvloer van ongeveer 30 mm dik en/of een schuim speciewerkvloer bij dikkere werkvloeren. Aan welke druksterkte dient deze vloeispecie werkvloer te voldoen? Voor de uitvoering is het raadzaam om hoogte paaltjes aan te brengen zodat op een juiste hoogte kan worden afgestort. Ook dienen eventuele paalkoppen beschermd te worden om vervuiling te voorkomen. Deze werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.

Indien een betonvloer op staal wordt gefundeerd kan de werkvloer ook worden uitgevoerd in een zware noppenfolie. Ook hier geldt dat dan het grondwerk vlak en goed aangetrild uitgevoerd moet worden.

Afbeelding

Werkvloeren

Voor het maken van de werkvloeren kan een keuze worden gemaakt uit een aantal uitvoeringen zoals een vloeispecie werkvloer of een vloer met een noppenfolie. Afhankelijk van wat in het bestek omschreven staat kunnen wij elke type werkvloer maken en/of uitvoeren.

Vaak staat in een bestek en/of tekening omschreven welk type werkvloer van toepassing moet zijn. Steeds vaker zien wij dat gekozen wordt voor een geïsoleerde werkvloer. Met name in de utiliteitsbouw is dit het geval. Het type isolatie is vaak gekoppeld aan de RC waarde en druksterkte. Voor het leggen van deze vloerisolatieplaten dient het grondwerk vlak en strak uitgevoerd te zijn.

Naast het toepassen van een spramex beton werkvloer kan ook gekozen worden voor een vloeispecie werkvloer van ongeveer 30 mm dik en/of een schuim speciewerkvloer bij dikkere werkvloeren. Aan welke druksterkte moet deze vloeispecie werkvloer voldoen? Voor de uitvoering is het raadzaam om hoogte paaltjes aan te brengen zodat op een juiste hoogte kan worden afgestort. Ook dienen eventuele paalkoppen beschermd te worden om vervuiling te voorkomen. Deze werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.

Indien een betonvloer op staal wordt gefundeerd kan de werkvloer ook worden uitgevoerd in een zware noppenfolie. Ook hier geldt dat het grondwerk vlak en goed aangetrild uitgevoerd moet worden.

  • vloeispecie werkvloeren
  • schuimbeton werkvloeren
  • geïsoleerde vloer isolatieplaten
  • spramex betonwerkvloeren
  • noppenfolie werkvloeren