Vloeren en betonvloeren

Het storten van betonvloeren al dan niet monoliet afgewerkt behoort tot onze kernwerkzaamheden. Uiteraard zijn niet alle betonvloeren hetzelfde en wordt per geval bekeken hoe gestort en afgewerkt moet worden. Ook het het aanbrengen van een slijtlaag en het afdekken van de vloer en/of aanbrengen van een curing compound, om uitdroging tegen te gaan, gebeurt in overleg.

Niet altijd staat omschreven aan welke vlakheid een betonvloer van een bedrijfshal moet voldoen. Er zijn een aantal vlakheidseisen die aan het gebruik van de vloer als indicatie worden toegekend. Het is raadzaam als er geen vlakheidseisen omschreven staan dit nader uit te zoeken en vast te leggen.

Voor de leveringen van kanaalplaten, breedplaten en combinatievloeren kunnen wij zorg dragen. Dit kan inclusief het maken van een legplan en het overleggen van de tekeningen en berekeningen hiervan. Ook het vullen van de naden het aanbrengen van eventuele randkisten, sparingen, matranden en het uiteindelijk afstorten hiervan behoort tot onze werkzaamheden.

Vloertechniek BV verzorgt voor u een complete betonvloer.

Betonvloeren

Het woord betonvloer omvat alles wat nodig moet zijn voor een bouwproject zoals betonvloeren in het werk gestort vlak onder de rei, betonvloeren monoliet afgewerkt, kanaalplaat vloeren, bekisting breedplaat vloeren, combinatievloeren, staalvezel betonvloeren, druklagen op kanaalplaat vloeren, etcetera.

Vaak staat in een bestek en/of tekening omschreven welk type betonvloer van toepassing is. Steeds vaker zien wij dat gekozen wordt voor een geïsoleerde betonvloer. Dit is met name in de utiliteitsbouw het geval. Het type isolatie is vaak gekoppeld aan de RC waarde en druksterkte. Indien een betonvloer op staal wordt gefundeerd kan de vloer ook worden uitgevoerd op een zware noppenfolie. Ook hier geldt dat het grondwerk vlak en goed aangetrild uitgevoerd moet worden.

Wij verzorgen voor u een complete betonvloer.

  • betonvloeren vlak onder de rei
  • betonvloeren monoliet afgewerkt
  • kanaalplaat vloeren
  • bekisting breedplaatvloeren
  • combinatie vloeren
  • staalvezel betonvloeren
  • druklagen op kanaalplaat vloeren