Putten

Liftputten, pompputten en overige putten

Indien er in het ontwerp een liftput en of andere putten omschreven staan is  het raadzaam om te kijken hoe deze uitgevoerd moet worden ten aanzien van de installatie. Vaak staat er op de betontekeningen niet altijd aangegeven de instortvoorzieningen welke toegepast en of ingestort moeten worden.

Meestal worden de putten onder grondwaterniveau geplaatst dus dient  aandacht geschonken te worden aan de waterdichtheid hiervan. Met name aan de kimafdichting en de eventuele doorvoeringen. Bij een hoge waterdruk en/of grondwaterstand kan het noodzakelijk zijn, om voor het vervaardigen ter plaatse van de putten, een bemaling en/of tijdelijk damwandsysteem toe te passen.

Elke put kunnen wij voor u ter plaatse vervaardigen. Graag informeren wij u over onze werkwijze indien er speciale behoeftes zijn ten aanzien van de instortvoorzieningen zoals hoeklijnen, U Binten, L  staal en roosters en mogelijke andere voorzieningen.

Putten (Liften)

Het woord putten omvat alles wat nodig moet zijn voor een bouwproject zoals, liftputten, pompputten, smeerputten, spuitputten en/of cabines, traforuimtes, remmentest banken en alle overige putten. Voor het maken van de putten kan gekozen worden voor een aantal bekistingssystemen. Afhankelijk van wat in het bestek omschreven staat kunnen wij elke type betonput maken en/of uitvoeren.

Onze bekistingssystemen kunnen bestaan uit hout, aluminium en/of staal voorzien van een houten binnenwerk. Ook de benodigde sparingen, ankers en of andere instortvoorzieningen kunnen door ons geplaatst en meegestort worden.

Indien in het ontwerp een liftput en/of andere putten omschreven staan is het raadzaam om te kijken hoe deze uitgevoerd moet worden ten aanzien van de installatie. Vaak staat op de betontekening niet altijd aangegeven welke instortvoorzieningen worden toegepast en/of ingestort moeten worden.

Meestal worden de putten onder grondwaterniveau geplaatst dus dient aandacht geschonken te worden aan de waterdichtheid hiervan. Met name aan de kimafdichting en de eventuele doorvoeringen. Bij een hoge waterdruk en/of grondwaterstand kan het noodzakelijk zijn, om voor het vervaardigen ter plaatse van de putten, een bemaling en/of tijdelijk damwand systeem toe te passen.

Bij het toepassen van een bekistingssysteem dient de ondergrond vooraf op hoogte uitgevlakt te zijn zodat een werkvloer van ongeveer 50 mm door ons aangebracht kan worden. Ook dienen ontgraven putten goed droog gehouden te worden door middel van pompen indien dit noodzakelijk is. Het is raadzaam om in de put een drain te plaatsen zodat het eventuele overtollige water goed afgevoerd kan worden.

Bij de uitvoering van de funderingswerken dienen sleuven van voldoende breedte te zijn uitgegraven zodat wij onze bekistingssystemen goed kunnen plaatsen. Als regel hiervoor zeggen wij dat naast de funderingsmaten een ruimte van minimaal 400 mm aanwezig moet zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uit voeren.