Funderingen

Voor het maken van funderingen/betonpoeren kunt u een keuze maken uit een aantal bekistingssystemen. Afhankelijk van wat er in het bestek omschreven staat kunnen wij elke type fundering maken en/of uitvoeren.

Traditionele funderingen

Onze bekistingssystemen kunnen bestaan uit hout, aluminium en/of staal voorzien van een houten binnenwerk. Ook de benodigde sparingen, ankers en/of andere instortvoorzieningen kunnen door ons geplaatst en meegestort worden.

Geïsoleerde bekistingssystemen

Bij een geïsoleerde bekisting brengen wij houten brugjes aan en wordt het zand hiertussen afgevleid. Over de brugjes plaatsen wij de geïsoleerde bekisting en wordt hierop vastgeschroefd. Dit doen wij om de maatvoering te waarborgen en ook om het eventueel opdrijven van de kist bij extreme regenval te voorkomen. Na het plaatsen van de kist wordt deze voorzien van bovenbeugels en regels, zodat deze na het aanbrengen van de wapening, afgestort kan worden.

Bij het toepassen van een geïsoleerde bekisting dient de ondergrond nauwkeurig vooraf op hoogte te zijn uitgevlakt. Ook dienen de funderingssleuven goed droog gehouden te worden door middel van pompen, indien dit noodzakelijk is. Het is daarom raadzaam om in de sleuven een drain te plaatsen zodat eventueel overtollig water goed afgevoerd kan worden.

Funderingen op zand

Indien de grondslag het toelaat wordt ook fundering op een verdicht zandbed aangebracht. Vaak gaat het dan om funderingssleuven tot een hoogte van ongeveer 250-400 mm. In tegenstelling tot het aanbrengen van een betonnen werkvloer passen wij meestal een zogenaamde zware noppenfolie werkvloer toe.

Bij de uitvoering van de funderingswerken dienen de funderingssleuven van voldoende breedte te zijn uitgegraven zodat wij onze bekistingssystemen goed kunnen plaatsen. Als regel hiervoor zeggen wij dat er naast de funderingsmaten een ruimte van minimaal 400 mm aanwezig moet zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uit voeren.

Funderingen

Voor het maken van funderingen kunt u een keuze maken uit een aantal bekistingssystemen. Afhankelijk van wat er in het bestek omschreven staat kunnen wij elke type fundering maken en/of uitvoeren.

Onze bekistingssystemen kunnen bestaan uit hout, aluminium en/of staal voorzien van een houten binnenwerk. Ook de benodigde sparingen, ankers en of andere instortvoorzieningen kunnen door ons geplaatst en meegestort worden.

Bij een geïsoleerde bekisting brengen wij houten brugjes aan en wordt het zand hiertussen afgevleid. Over de brugjes plaatsen wij de geïsoleerde bekisting en wordt hierop vastgeschroefd. Dit doen wij om de maatvoering te waarborgen en ook om het eventueel opdrijven van de kist bij extreme regenval te voorkomen. Na het plaatsen van de kist wordt deze voorzien van bovenbeugels en regels, zodat deze na het aanbrengen van de wapening, afgestort kan worden.

Bij het toepassen van een geïsoleerde bekisting dient de ondergrond nauwkeurig vooraf op hoogte te zijn uitgevlakt. Ook dienen de funderingssleuven goed droog gehouden te worden door middel van pompen, indien dit noodzakelijk is. Het is daarom raadzaam om in de sleuven een drain te plaatsen zodat eventueel overtollig water goed afgevoerd kan worden.

Indien de grondslag het toelaat wordt ook fundering op een verdicht zandbed aangebracht. Vaak gaat het dan om funderingssleuven tot een hoogte van ongeveer 250-400 mm. In tegenstelling tot het aanbrengen van een betonnen werkvloer passen wij meestal een zogenaamde zware noppenfolie werkvloer toe.

Bij de uitvoering van de funderingswerken dienen de funderingssleuven van voldoende breedte te zijn uitgegraven zodat wij onze bekistingssystemen goed kunnen plaatsen. Als regel hiervoor zeggen wij dat er naast de funderingsmaten een ruimte van minimaal 400 mm aanwezig moet zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uit voeren.