Betonpoeren

Poeren

Voor het maken van de betonpoeren kunt u een keuze maken uit een aantal bekistingssystemen. Afhankelijk van wat er in het bestek omschreven staat kunnen wij elke type betonpoer maken en/of uitvoeren.

Onze bekistingssystemen kunnen bestaan uit hout, aluminium en/of staal voorzien van een houten binnenwerk. Ook de benodigde sparingen, ankers en of andere instortvoorzieningen kunnen door ons geplaatst en meegestort worden.

Bij het toepassen van een bekistingssysteem dient de ondergrond vooraf op hoogte uitgevlakt te zijn zodat er een werkvloer van ongeveer 50 mm door ons aangebracht kan worden. Ook dienen ontgraven poeren goed drooggehouden te worden door middel van pompen, indien dit noodzakelijk is. Het is raadzaam om in de sleuven een drain te plaatsen zodat het eventuele overtollige water goed afgevoerd kan worden.

Indien de grondslag het toelaat worden ook poeren op een verdicht zandbed aangebracht. Vaak gaat het dan om poeren tot een hoogte van ongeveer 500 mm. In tegenstelling tot het aanbrengen van een betonnen werkvloer passen wij meestal een zogenaamde zware noppenfolie werkvloer toe.

Bij de uitvoering van de funderingswerken dienen sleuven van voldoende breedte te zijn uitgegraven zodat wij onze bekistingssystemen goed kunnen plaatsen. Als regel hiervoor zeggen wij dat naast de funderingsmaten een ruimte van minimaal 400 mm aanwezig moet zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uit voeren.